OBCHODNÉ PODMIENKY


ZÁRUKA: Na výrobky BAM je poskytovaná záruka po dobu 36 mesiacov odo dňa predaja.
OBALY: Tovar je uložený na nasledovných typoch paliet:
EUR 1 200 × 800 mm, cena palety je 10 € bez DPH.
BAM 1200 x 800 mm, cena palety je 20 € bez DPH.
Pri vrátení paliet bude účtovaný poplatok za opotrebenie v čiastke 10 % z ceny obalu. Palety treba vrátiť do 5 mesiacov odo dňa odberu tovaru.


FAREBNOSŤ:
Pri výrobe sú používané veľmi kvalitné farby, napriek tomu môžu betónové výrobky vykazovať farebné odchýlky.
Tieto farebné odchýlky nie je možné eliminovať, pretože najpodstatnejší podiel surovín pre výrobu tvoria prírodné materiály.
Farebné rozdiely novo zabudovaných výrobkov môžu byť tiež spôsobené rôznym vekom a rôznou vlhkosťou týchto prvkov.
Vzniku plôch farebne odlišných je možné predchádzať odoberaním výrobkov z niekoľkých paliet naraz.
Ku konečnému zjednoteniu farebnej plochy dochádza po určitej dobe spolupôsobením fyzikálnych a chemických vplyvov.


Tel: + 421 908 752 890
Tel: + 421 908 797 481
E-mail: bamsro@bamsro.sk
E-mail: info@bamsro.sk